Hroby

Hroby bratislavských rabínov

Pamätník Chatama Sofera je podzemný židovský cintorínsky areál, kde sa nachádza 23 hrobov. Sú tu pochovaní významní bratislavskí rabíni a židovskí učenci, napríklad:

Mordechaj Mochiach (zomrel 1729),
Moše ben Meir Charif z Lembergu (zomrel 1758),
Akiva Eger starší (okolo 1720 - 1758),
Jicchak Halevi Landau z Dukly (zomrel 1762),
Meir ben Saul Barby z Halberstadtu (okolo 1725 – 1789),
Mešulam ben Šimšon Igra z Tysmenice (1742 – 1801),
Moše Schreiber – Chatam Sofer (1762 – 1839),
Daniel Prostitz Steinschneider (1759 – 1846)

EN

Rezervácia vstupu:
0948-554442


Kontakty
Židovská náboženská obec
Kozia 18, 814 47 Bratislava
E-mail: memorial@znoba.sk


Lokalita
GPS: 48°8'30.50"N, 17°5'29.50"E
Nábrežie arm. gen. Ludvíka Svobodu, Bratislava