Hroby

Hroby bratislavských rabínov

Pamätník Chatama Sofera je podzemný židovský cintorínsky areál, kde sa nachádza 23 hrobov. Sú tu pochovaní významní bratislavskí rabíni a židovskí učenci, napríklad:

  1. Mordechaj Mochiach (z. 1729)
  2. Moše ben Meir Charif z Lembergu (z. 1758)
  3. Akiva Eger starší (okolo 1720 – 1758)
  4. Jicchak Halevi Landau z Dukly (z. 1762)
  5. Meir ben Saul Barby z Halberstadtu (okolo 1725 – 1789)
  6. Mešulam ben Šimšon Igra z Tysmenice (1742 – 1801)
  7. Mordechaj Tosk (z. 1836)
  8. Moše Schreiber – Chatam Sofer (1762 – 1839)
  9. Daniel Prostitz Steinschneider (1759 – 1846)
EN

Rezervácia vstupu:
0948-554442


Kontakty
Židovská náboženská obec
Kozia 18, 814 47 Bratislava
E-mail: memorial@znoba.sk


Lokalita
GPS: 48°8'30.50"N, 17°5'29.50"E
Nábrežie arm. gen. Ludvíka Svobodu, Bratislava