Portrét Chatama Sofera

Chatam Sofer

Rabín Moše Schreiber, známy ako Chatam Sofer (alebo Chasam Sofer), bol významný ortodoxný rabín a učenec. Narodil sa vo Frankfurte nad Mohanom 26. septembra 1762 (7. tišrei 5523). Chatam Sofer sa učil na ješive (rabínskej škole) v Mainzi a neskôr sa stal študentom rabína Natana Adlera vo Frankfurte. V roku 1782 odišiel do Strážnice na Morave, kde sa zosobášil so svojou prvou manželkou Sarou Jerwitz a viedol miestnu ješivu. Od roku 1794 pôsobil ako rabín v Prostějove a od roku 1796 v Mattersdorfe, dnešnom Burgenlande.

V roku 1806 prijal ponuku bratislavskej židovskej obce, aby sa stal jej hlavným rabínom. Chatam Sofer zastával tento post 33 rokov, ale slúžil aj ako av bet din (hlavný sudca rabínskeho súdu) a stal sa jednou z najrešpektovanejších súdobých autorít v halache (židovskom práve). Okolo 1200 jeho responzí (rabínskych rozhodnutí) bolo publikovaných po jeho smrti a mnohé z nich dodnes patria k základnej študijnej literatúre budúcich rabínov.

Hrob Chatama Sofera


Chatam Sofer viedol bratislavskú ješivu, ktorá bola v jeho dobe považovaná za jedno z najdôležitejších centier tradičného židovského vzdelania v Európe. V čase jej rozkvetu mala 400 študentov a bola najväčšou ješivou od babylonských čias. V samotnom Uhorsku pôsobila stovka rabínov, ktorí boli žiakmi Chatama Sofera a hájili ideologickú pozíciu svojho charizmatického učiteľa. Prísne ortodoxný Chatam Sofer zastával a viedol tradicionalistickú reakciu na modernizujúce zmeny v židovskej spoločnosti, známe ako haskala (židovské osvietenstvo).

Chatam Sofer správne predpokladal, že odstránenie tradičných právnych noriem, občianska emancipácia a akulturácia židov povedú k ich bezprecendtnej asimilácii. Jeho heslo He-chadaš asur min ha-Tora (Nové je podľa Tóry zakázané) sumarizovalo jeho ideologickú pozíciu, ktorá zakázala zavádzať zmeny do judaizmu. Tento princíp sa stal ústredným pravidlom pre ortodoxný judaizmus a Chatam Sofer je považovaný za jednu z jeho zakladajúcich osobností.

V roku 1812 zomrela jeho manželka a po mnohoročnom bezdetnom manželstve sa oženil s vdovou Sárou, dcérou významného rabína Akivu Egera z Poznane. Mali spolu desať detí, troch synov a sedem dcér. Chatam Sofer zomrel 3. októbra 1839 (25. tišrei 5600). Jeho nástupcom na poste bratislavského vrchného rabína sa stal jeho najstarší syn Abrahám Samuel Benajmín Schreiber – Ketav Sofer (1815 – 1871), neskôr jeho vnuk Simcha Bunim Schreiber – Ševet Sofer (1842 – 1906) a pravnuk Akiva Schreiber.

EN

Rezervácia vstupu:
0948-554442


Kontakty
Židovská náboženská obec
Kozia 18, 814 47 Bratislava
E-mail: memorial@znoba.sk


Lokalita
GPS: 48°8'30.50"N, 17°5'29.50"E
Nábrežie arm. gen. Ludvíka Svobodu, Bratislava