Cintorín v roku 1935

Pamätník Chatama Sofera

História významného cintorína pod Bratislavským hradom pri dnešnom tuneli siaha do 17. storočia, keď Pálffyovci povolili svojim židovským poddaným, aby si na pozemku medzi skalným bralom a Dunajom zriadili cintorín. Bratislavská židovská obec používala cintorín do roku 1847, potom pochovávala svojich členov na ortodoxnom, neskôr aj na neologickom cintoríne na neďalekej Žižkovej ulici.

Starý cintorín bol vzorne udržiavaný do roku 1943, keď sa v dôsledku výstavby blízkeho tunela a regulácie nábrežia rozhodlo o jeho likvidácii.

Likvidácia cintorína


Väčšinu hrobov exhumovali a ostatky starostlivo preniesli na neďaleký Nový ortodoxný cintorín. Iba malú skupinu dvadsiatichtroch hrobov bratislavských učencov, ktoré boli sústredené okolo hrobu Chatama Sofera, nechali na pôvodnom mieste a prekryli ich betónovým stropom. Toto miesto sa tak stalo podzemným priestorom, ktorý ľudia začali volať Mauzóleum Chatama Sofera. Aj počas socializmu sem prichádzali ortodoxní pútnici a židovskí turisti. Pre Bratislavčanov však bola rabínska hrobka stále záhadným miestom, ktorý sa zachoval aj v čase, keď komunistická moc zbúrala dve bratislavské synagógy a historickú Židovskú ulicu. V roku 1982 nad hrobkou postavili električkovú trať.

Výskum


Až v rokoch 2000 – 2002, po desaťročiach zanedbávania bol celý areál prestavaný a náhrobky zreštaurované. Projekt obnovy inicioval Medzinárodný výbor pre obnovu hrobov mudrcov Bratislavy so sídlom v New Yorku pod vedením jeho predsedu Romiho Cohna. Realizácia projektu by nebola možná bez spolupráce s Magistrátom hlavného mesta Bratislavy a jeho primátorom Jozefom Moravčíkom. Projekt koordinoval Peter Salner, predseda Židovskej náboženskej obce Bratislava, ktorá je vlastníkom areálu.

Pamätník Chatama Sofera


Mesto zabezpečilo presunutie električkovej trate, aby neprechádzala cez cintorín. Areál niekdajšieho cintorína bol nanovo vymeraný a neskôr ohradený novým plotom. Architekt Martin Kvasnica navrhol zaujímavý komplex, ktorý zodpovedá striktným pravidlám židovského zákona, ako aj najvyšším štandardom súčasnej architektúry.

Dôležitou požiadavkou bolo zabezpečiť prístup pre kohenov, potomkov chrámových kňazov, ktorí podľa židovského zákona nesmú vstupovať na pôdu cintorína. Architekt tento problém vyriešil prostredníctvom prístupovej lávky, ktorá je postavená nad povrchom cintorína. Po prechode cez čierny hranolovitý vstupný trakt sa návštevníci dostávajú do haly pre návštevníkov a modlitebne pre kohenov. Z nej sa zostupuje do hlavného priestoru pamätníka, kde sa nachádzajú hroby Chatama Sofera a významných bratislavských židovských učencov. Zo stropu sú spustené sklenené macevy (náhrobné kamene), ktoré symbolizujú stratené náhrobky. Pripomínajú, že tento areál je bývalý židovský cintorín, ktorý sa stratil v minulom storočí, v storočí nenahraditeľných strát pre židovskú civilizáciu. Pamätník Chatama Sofera je súčasťou Slovenskej cesty židovského kultúrneho dedičstva.

EN

Rezervácia vstupu:
0948-554442


Kontakty
Židovská náboženská obec
Kozia 18, 814 47 Bratislava
E-mail: memorial@znoba.sk


Lokalita
GPS: 48°8'30.50"N, 17°5'29.50"E
Nábrežie arm. gen. Ludvíka Svobodu, Bratislava